Privatlivspolitik

Boligmæglerens erklæring om beskyttelse af personoplysninger

BOLIGmægleren er et ApS ejendomsmæglerkoncern, der tilbyder vurdering og formidling af køb, salg og udlejning af boliger og erhvervsejendomme. BOLIGmægleren er en kæde af selvstændige ejendomsmæglerforretninger, der ikke er ejet af en bank eller kreditforening. BOLIGmægleren har I skrivende stund 9 butikker, fordelt på Sjælland og Fyn. Alle forretningernes indehavere er erfarne, selvstændige ejendomsmæglere, som er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og tilsluttet DE’s garantifond. Vores Privatlivspolitik gælder for alle de informationer, vi videregiver til vores samarbejdspartnere.

Vores webstedsadresse er: https://www.boligmaegleren.dk.

 Indholdsfortegnelse: • Indledning • Hvem er vi? • Dataansvar • Samtykke • Hvorfor indhenter vi dine data • Hvilke oplysninger vi indsamler • Cookies • Sådan bruger vi dine data • Kommunikation • Hvordan vi deler dine oplysninger • Hvem deler vi oplysninger med • Hvor længe opbevarer vi personlige data • Indsigt eller sletning af persondata • Klage Indledning

Med denne privatlivspolitik ønsker vi at forklare, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter de personoplysninger, vi har om dig. Privatlivspolitikken beskriver også dine muligheder for at få indsigt og revidere i oplysningerne. Det er vores målsætning at beskytte dine personlige oplysninger, uanset hvorfra de indsamles, videregives eller opbevares. Personlige oplysninger forstås som oplysninger, der kan bruges til at identificere en person. Dvs. for- og efternavn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører personens private bopæl eller arbejdsplads. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af denne persondatapolitik når som helst og anbefaler derfor, at du regelmæssigt læser persondatapolitikken.

Dataansvar BOLIGmægleren er ansvarlig for dine personlige data, der er givet til eller indsamlet af eller for vores samarbejdspartnere. Vi indsamler data for at opfylde betingelserne i vores kontrakter, og videregiver kun relevant information til vores samarbejdsaftaler, for at kunne indfri de krav og/eller betingelser, der fremgår af vores kontrakter. Herunder købsaftaler med tilhørende dokumenter. Vi har indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre tab eller uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger.

Samtykke Hvis du køber eller sælger boliger igennem BOLIGmægleren, giver du dit skriftlige samtykke til indsamling, brug og deling af dine personlige data i henhold til denne Privatlivspolitik. Samtykkeerklæringerne underskrives på separat dokument i forbindelse med indgåelse af formidlingsaftale eller købsaftale. Vi giver dig mulighed for at fravælge eller administrere, hvordan vi må anvende og dele dine data. Vi beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger, medmindre vi har en lovbestemt ret til at registrere følsomme oplysninger, f.eks. i forbindelse med juridiske krav. Følsomme personoplysninger, vi registrerer, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger, af hensyn til dit boligbehov. Vi registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er os pålagt ved lov. 8.

Hvorfor indhenter vi dine data I forbindelse med vores erhvervelse af dine personlige data, accepterer du, at vi kan bevare oplysningerne, og at de kan bevares og bruges af os eller af en tredjepart, som kan være en virksomhed, der handler på vores vegne. Vi har ret til at bruge oplysningerne til følgende formål (efter behov): 1. For at gennemføre dit huskøb eller andre kontraktlige aftaler mellem os. 2. For at kunne give dig en kvittering og en ordrebekræftelse eller lignende. 3. For at kunne sende regelmæssige meddelelser (dette kan inkludere meddelelser via post, telefoniske samtaler, beskeder per e-mail eller SMS, billedbeskeder eller fax) om funktioner, produkter, services, events, og særlige tilbud. Disse meddelelser kan omfatte reklamer 4. Markedsundersøgelser, herunder statistiske analyser om brugeradfærd, som vi kan videregive til tredjepart i et anonymt samlet skema. 5. For at gøre det muligt for os at overholde de juridiske og retsmæssige krav. 6. For vores virksomhed og regnskab. vi er juridisk forpligtede til det, f.eks. i henhold til: o Lov om formidling af fast ejendom o Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom o Lov om juridisk rådgivning o Hvidvaskloven o Forældelsesloven o Bogføringsloven o Databeskyttelsesloven 7. Vi registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt.

Hvilke oplysninger vi indsamler Vi indsamler oplysninger til brug for udfærdigelse af købsaftaler, i henhold til lovgivning herom, og opbevarer i denne forbindelse relevant data til brug for opfyldelse af indgået aftaler og kontrakter samt eventuel dokumentation. Når køber f.eks. indgår en formidlingsaftale, en købsaftale eller skriver dig op i vores køberkartotek angiver du data, herunder navn, adresse, e-mailadresse og/eller mobilnummer. Ved købers indgåelse af købsaftale samt ved sælgers indgåelse af formidlingsaftalen, oplyses endvidere cpr.nr. samt bankforbindelse. Disse oplysninger registreres for at kunne opfylde vores forpligtelser i henhold til vores aftale. Er du jobsøgende og indsender et CV, modtager vi de oplysninger, som du har valgt at give os.

Cookies Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år. Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser. Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Logincookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil logincookierne forsvinde. Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og opgiver simpelthen indlægs ID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag. Indlejret indhold fra andre websteder Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted

Vi har indført tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal forhindre tab eller uautoriseret adgang til dine personlige oplysninger. Men selv om vi har gjort vores bedste for at sikre sikkerheden for dine data, bedes du være opmærksom på, at vi ikke kan garantere for sikkerheden af de oplysninger, som videregives over internettet. Hvilke oplysninger vi indsamler Vi indsamler oplysninger til brug for udfærdigelse af købsaftaler, i henhold til lovgivning herom, og opbevarer i denne forbindelse relevant data til brug for opfyldelse af indgået aftaler og kontrakter samt eventuel dokumentation. Når køber f.eks. indgår en formidlingsaftale, en købsaftale eller skriver dig op i vores køberkartotek angiver du data, herunder navn,   Cookies Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e-mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvemmelighed, så du ikke skal udfylde dine oplysninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år. Hvis du besøger vores loginside, opretter vi en midlertidig cookie for at afgøre om din browser accepterer cookies. Denne cookie indeholder ingen personlige data og slettes, når du lukker din browser. Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din logininformation og dine valg af skærmvisning. Logincookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil logincookierne forsvinde. Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og opgiver simpelthen indlægs ID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag. Indlejret indhold fra andre websteder Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted. Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted

Sådan bruger vi dine data Vi anvender dine data, som du angiver på din kontrakt, aftale eller på anden vis udlevere til os, til at kunne levere, understøtte, tilpasse og opfylde vores aftaler. Hvordan vi anvender dine personlige data afhænger, at hvilket kundeforhold du har. For at indfri vores aftale, vil dette i nogle tilfælde betyde, at vi videregiver dine oplysninger, boligens grundejerforening/ejerforening, forsikringsselskab i forbindelse med husforsikring mv. Således at de kan få kontakt til dig. Vi anvender endvidere dine data til at få bekræftet din identitet forinden aftale eller kontrakt indgås. Vi anvender de data (som kan omfatte mailkorrespondance), der er nødvendig for at undersøge, besvare og reagere på henvendelser fra vores kunder og samarbejdspartnere. Vi offentliggør ikke og tillader ikke, at vores samarbejdspartnere offentliggør præsenteret data.

Kommunikation Vi kontakter dig, og giver dig og vores samarbejdspartnere mulighed for at kommunikere med hinanden. Vi tillader ikke at vores samarbejdspartnere uopfordret kontakter dig efter endt kundeforhold. Vi kommunikerer hovedsageligt med dig via e-mails eller telefonisk. I denne forbindelse sender vi også meddelelser om, hvordan du kan bruge vores tjenesterne, eventuelle påmindelser samt relevant information.

Hvordan vi deler oplysninger Vi anvender samarbejdspartnere, såsom fotografer, håndværkere, forsikringsselskaber mv. til at levere vores tjenester. Disse samarbejdspartnere har adgang til dine oplysninger i et omfang, der er passende for at udføre disse opgaver på vores vegne, og de er forpligtet til ikke at videregive oplysningerne eller anvende dem til andre formål. Vi kan blive nødt til at dele dine data, når vi mener det er påkrævet ved lov, eller for at beskytte dig, din sikkerhed og dine rettigheder. Herunder ved stævning eller andre retslige processer, eller hvis vi har en formodning om, at det er nødvendigt at videregive oplysningerne for at (1) undersøge, forhindre eller agere angående mistænkte eller faktiske ulovlige aktiviteter eller for at hjælpe offentlige myndigheder; (2) håndhæve vores aftaler med dig, (3) undersøge og forsvare os selv mod tredjeparts påstande eller beskyldninger, (4) beskytte vores tjenestes sikkerhed eller integritet (f.eks. ved at dele oplysninger med virksomheder, der står over for lignende trusler); eller for at (5) håndhæve eller beskytte vores medlemmers, medarbejderes eller andres rettigheder og sikkerhed. Vi forsøger at give vores medlemmer besked om retslige krav om videregivelse af deres personlige data, hvis det efter vores skøn er passende, medmindre lovgivningen eller retsorden forbyder dette, eller hvis anmodningen haster. Vi kan bestride sådanne krav, når vi efter eget skøn mener, at anmodningerne er overdrevne, ukonkrete eller mangler tilstrækkelig hjemmel. Vi kan også dele dine personlige data som en del af et salg, en fusion eller ledelsesændring, eller som forberedelse til disse. En anden enhed, der køber os eller en del af vores virksomhed, har ret til at fortsætte med at anvende dine data, men kun på en måde, der er angivet i denne Privatlivspolitik, medmindre du skriftligt accepterer andet.

Hvem deler vi oplysninger med? Vi deler i visse tilfælde dine personoplysninger med visse tredjeparter i og uden BOLIGmægleren. • Vi videregiver oplysninger om dig til behandling af handlen i sin helhed til e-nettet, i det omfang vi får har dit samtykke hertil. • Vi videregiver oplysninger om dig, herunder dit cpr-nummer til forsyningsselskaber, i det omfang det kræves og vi har dit samtykke hertil. • I forbindelse med tinglysning af skøde og øvrige dokumenter, videregiver vi dit cpr-nummer til tinglysningen. • Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, hvor dette er os pålagt i henhold til gældende lov. • Vi videregiver muligvis din oplysninger internt i koncernen og til eksterne forretningspartnere (herunder til rådgivere og banker), hvis vi har dit samtykke, eller vi har en lovbestemt ret til at gøre det. • I forbindelse med it-udvikling, hosting og support overfører vi personoplysninger til databehandlere. Vi sikrer, at dine rettigheder er beskyttede, og at beskyttelsesniveauet opretholdes i forbindelse med sådanne dataoverførsler, eks. gennem anvendelse af standardkontrakter, som er godkendt af Europa-Kommissionen eller Datatilsynet

Hvor længe opbevarer vi personlige data Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår oplysningerne slettes.

Indsigt eller sletning af persondata Vi gemmer de personlige data, du har angivet, i det tidsrum der hjemmel ved lov herfor. Du kan få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret og bruger, herunder hvor de kommer fra, og hvad vi bruger dem til. Du kan få at vide, hvor længe vi gemmer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig, i det omfang vi videregiver personoplysninger i Danmark og i udlandet. Din adgangsret kan dog være begrænset ved lov eller for at beskytte andre personers privatliv eller af hensyn til vores forretning og praksis. Før vi sender personlig information til dig, vil vi bede dig om at identificere dig. Kan du ikke bevise din hævdede identitet, forbeholder vi os retten til at nægte at sende dig personlig information. Du kan selvfølgelig bede om begrundet svar for denne handling og udfordre svaret. Vi vil gøre en stor indsats for at sende dig den ønskede information indenfor rimelig tid. Du kan på ethvert tidspunkt anmode om, at vi sletter eller retter din personlige information i vores registreringer. Der kræves dog bevis for din hævdede identitet. Du kan fremsende anmodning til os om, at vi skal slette de personlige data vi er i besiddelse af, medmindre dette strider mod gældende lov. Dette skyldes, at der er lovkrav om, at vi gemmer og opbevarer flere typer af data i lovangivne tidsbestemte perioder. Såfremt du anmoder om at få slettet dine personlige data, vil vi behandle denne anmodning, og du vil få skriftlig besvarelse på din anmodning med accept af sletning eller begrundelse for at denne afvises. Såfremt din anmodning accepteres, vil efter sletning af dine personlige data, beholde oplysninger, der ikke er personligt identificerbare. Eksempel på afvisning af sletning vil være hvis det med rimelighed er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser (herunder anmodninger fra officielle myndigheder), overholde love og bestemmelser, løse tvister, opretholde sikkerheden, forhindre svindel og misbrug, håndhæve vores aftale, eller imødekomme din anmodning om at framelde yderligere meddelelser fra os. Vi implementerer sikkerhedsforanstaltninger, der er udviklet til at beskytte dine data, og vi kontrollere vores systemer med jævne tidsrum, for at finde mulige sårbarheder og angreb. Vi kan dog ikke garantere for sikkerheden for de oplysninger, du sender os. Der er ingen garanti for, at der ikke kan opnås adgang til data, og at de ikke kan blive videregivet, ændret eller ødelagt ved et brud på vores fysiske, tekniske eller administrative sikkerhedsforanstaltninger. Hvis du mener, at vi har registreret ukorrekte oplysninger om dig, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores legitime interesser vejer tungere end dine interesser. Hvis du er berettiget til at anmode os om at slette de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du i stedet anmode os om at begrænse brugen af disse oplysninger til opbevaring. Hvis vi udelukkende har brug for at benytte de oplysninger, vi har registreret om dig, til at vurdere et juridisk krav, kan du også kræve, at anden brug af oplysningerne begrænses til opbevaring. Vi kan dog være berettigede til at benytte oplysningerne til anden brug, herunder til at vurdere et juridisk krav, eller hvis du har givet dit samtykke til det. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke. Bemærk, at hvis du tilbagekalder dit samtykke, er vi muligvis ikke i stand til at tilbyde dig bestemte ydelser. Bemærk, at vi også fortsætter med at bruge dine personoplysninger, f.eks. for at overholde en aftale, vi har indgået med dig, eller hvis vi har en lovbestemt ret til at gøre det. Vi udveksler ikke personlige data med tredjeparter med henblik på direkte marketing uden dit samtykke.

Klage Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder, og hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger. Hvis du er utilfreds med, hvordan vi registrerer og bruger dine personoplysninger, og din kontakt med vores dataansvarlige: Arthur Højgaard, ikke har ført til et tilfredsstillende resultat, kan du indgive en klage via Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., DK-1300 København K, e-mail: dt@datatilsynet.dk. Med venlig hilsen Arthur Højgaard Ejendomsmægler MDE & Indehaver Tlf. 46 36 55 00 Mobil: 21 43 66 59 Mail: ah@boligmaegleren.dk

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar.